Hae JYYn hallitukseen ja ylioppilaskunnan puheenjohtajistoon vuodelle 2024

Hae Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, hallituksen puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi vuodelle 2024!  
 
Hae luottamustehtäviin maanantaihin 27.11.2023 klo 16.00 mennessä tästä.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten tehtävät

JYYn hallitus on työhallitus, jonka odotetaan olevan käytettävissä JYYn toimintaan palkatun henkilökunnan tukena arkisin toimistoaikoina.  

Hallituksen jäsenet osallistuvat sektoreihinsa liittyvään toimintaan henkilökunnan rinnalla. JYYn hallituksen jäsenet osallistuvat esimerkiksi sektoreihinsa liittyviin työryhmiin, järjestävät tapahtumia ja tekevät suunnittelu- ja kehittämistyötä. 

Keskimääräisesti hallituksen jäsenillä kuluu JYYn toimintaan viidestä seitsemään tuntia päivässä, painottuen välille 9-15. Lisäksi hallituksen jäsenten tulee olla käytettävissä ilta-aikaan esimerkiksi edustustehtävissä, JYYn tapahtumien toteuttamisessa ja edustajiston kanssa toimimisessa. Viikkotuntimäärä vaihtelee merkittävästi. 

Vaikka pääosa hallitustoiminnasta painottuu arkipäivin, osa tilaisuuksista vaatii myös viikonloppuna käytettävissä olemista. Hallitustoimintaan kuuluu matkustamista. 

Onnistuneen hallitustoiminnan edellytyksenä on sitoutuminen yllä mainittuihin toimintatapoihin. Korvaukseksi hallituksen jäsenille maksetaan palkkio. Hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota 7000 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 12 000 euroa vuodessa. 

Työhallituksena toimimisen lisäksi JYYn hallitus ohjaa ja kehittää JYYn toimintaa edustajiston määrittämien linjojen mukaisesti sekä hoitaa muut sääntömääräiset tehtävät. 

Hallituksen jäsenille nimetään kullekin oma vastuusektori, jotka vuonna 2024 ovat:  

 • Kulttuuri ja tapahtumat 
 • Järjestöt 
 • Kestävyys: kehitysyhteistyö ja ympäristö 
 • Viestintä 
 • Sosiaalipolitiikka 
 • Korkeakoulupolitiikka 
 • Kansainväliset asiat 
 • Kuntapolitiikka 
 • Liiketoiminta  

Vastuusektoreiden lisäksi hallitus jakaa vastuut muista tehtävistä ja projekteista keskenään. Nykyisen sektorijaon löytää täältä. Virallisen päätöksen sektorijaosta tekee vuoden 2024 hallitus järjestäytymiskokouksessaan.  

Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät 

JYYn ylintä päätösvaltaa käyttää edustajistovaaleilla valittu 41-jäseninen edustajisto, jota johtaa ylioppilaskunnan puheenjohtaja.  

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja johtaa sekä koordinoi edustajiston toimintaa yhdessä ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan kanssa. Puheenjohtajisto tekee tiivistä yhteistyötä ylioppilaskunnan hallituksen ja henkilökunnan kanssa.  

Ylioppilaskunnan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa toimia edustajiston kokousten puheenjohtajana, valmistella edustajiston kokousasiat yhdessä toiminnanjohtajan kanssa sekä valvoa, että ylioppilaskunnan toiminnassa tarkoin noudatetaan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.  

Hakuprosessi, neuvottelut ja valinta 

Edustajisto on kokouksessaan 26.10. päättänyt JYYn luottamustehtävien haku- ja valintaprosessin periaatteista.  

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan JYYn luottamustehtäviin, on suositeltavaa, että otat ennen sitä yhteyttä johonkin edustajistoryhmään, jotta sinulla on mahdollisuus saada edustajistoryhmän tuki neuvotteluissa. 

Hakuprosessi

Haku ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi vuodelle 2024 on auki maanantaihin 27.11.2023 klo 16.00 asti.  

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan JYYn hallitukseen voi hakea jokainen JYYn jäsen, ja ylioppilaskunnan puheenjohtajistoon jokainen vuoden 2023 edustajistovaaleissa ehdolla ollut JYYn jäsen. JYYn hallituksen valinnassa noudatetaan tasa-arvonlain (609/1986, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta) 4 a §:n 2. momentin tasapuolisuusvelvoitetta. 

JYYn luottamustehtäviin haetaan Webropol-lomakkeella, jonka kautta hakija toimittaa vapaamuotoisen hakemuksensa sekä ansioluettelonsa.  

JYYn luottamustehtävistä kiinnostuneille järjestetään avoin Teams-tilaisuus ma 20.11. klo 18.00–19.00, missä kerrotaan hakuprosessista ja haettavista tehtävistä sekä vastataan kysymyksiin. Ilmoittaudu Teams-tilaisuuteen sunnuntaihin 19.11. mennessä tästä. 

Lisätietoja JYYn hallitustehtävistä kiinnostuneille antaa toiminnanjohtaja Teemu Vasama. 

Hakemusten sisältö

Ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi hakevat 

Ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin:  

 • Lyhyt esittely hakijasta.  
 • Miksi olisit oikea henkilö ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi?  
 • Miten kehittäisit edustajiston puheenjohtajana edustajiston päätöksentekoa ja toimintaa? 
 • Ylioppilaskunnan puheenjohtajisto tekee yhteistyötä ylioppilaskunnan hallituksen sekä työntekijöiden kanssa. Anna esimerkkejä siitä, miten kehittäisit yhteistyötä erityisesti hallituksen kanssa.  
 • Ylioppilaskunnan puheenjohtajisto koordinoi eri ryhmistä, varsinaisista ja varaedustajista sekä monipuolisia näkemyksiä omaavan edustajiston toimintaa. Miten ylläpidät rakentavaa keskustelukulttuuria ja tuet laadukasta päätöksentekoa?  

Lisäksi varaudu haastattelussa pitämään korkeintaan kolme minuuttia kestävä puhe, jonka pitäisit Jyväskylän yliopiston lukuvuoden 2024–2025 avajaisissa.  

Hallituksen puheenjohtajaksi hakevat

Hallituksen puheenjohtajaksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin:  

 • Lyhyt esittely hakijasta.   
 • Mikä motivoi sinua hakemaan JYYn hallituksen puheenjohtajaksi?  
 • Kuvaile, mitä vahvuuksia ja kehittämiskohteita sinulla on johtajana. Millaista johtamiskokemusta tai –koulutusta sinulla on?   
 • Kuinka motivoit ihmisiä ympärilläsi?  
 • JYYn hallitus työskentelee suuren osan arkipäivistä palkatun henkilökunnan tukena JYYn varsinaisen toiminnan puolella. Kuitenkin samaan aikaan JYYn hallitus johtaa koko konsernia ja hoitaa säännöissä määrättyjä tehtäviä. Kuinka tasapainottelet eri roolien välillä, joita hallituksella JYYssä on? 
 • JYYn hallituksen puheenjohtaja toimii esihenkilönä toiminnanjohtajalle ja toimitusjohtajalle. Kuinka edistät alaistesi hyvinvointia ja tuet onnistumista työtehtävissä? 

Hallituksen jäseneksi hakevat

Hallituksen jäseneksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin (painota vastauksissa niitä sektoreita, joihin olet hakemassa):  

 • Lyhyt esittely hakijasta.   
 • Mikä motivoi sinua hakemaan JYYn hallitukseen?   
 • Mitkä sektorit ovat ensisijaisesti hakemasi? Mitkä sektorit kiinnostavat toissijaisesti? (Huomioi, että jokaisen hallituksen jäsenen vastuulle tulee yksi sektori, mutta hallituksen muodostamista varten voi hakea samaan aikaan usealle sektorille.) Miksi näet olevasi hyvä valinta kyseisille sektoreille?  
 • JYYn hallitusvuotena tulet tekemään niin hallituslaisten kuin muidenkin kanssa paljon yhteistyötä. Miten kuvailisit itseäsi tiimipelaajana ja hallituslaisena? 

Neuvottelut

Neuvottelut käydään maanantaina 4.12. klo 16.00 alkaen ylioppilastalo Ilokivellä.  

Neuvottelut alkavat luottamustehtäviin hakeneiden henkilöiden haastatteluilla klo 16.30 alkaen. Tilaisuus on kaikille avoin, ja sitä on mahdollista seurata suorana striimin kautta (video ei jää jälkikäteen nähtäväksi).  

Haastatteluiden jälkeen edustajistoryhmien nimeämät neuvottelijat neuvottelevat ylioppilaskunnan puheenjohtajistosta ja hallituksesta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Arttu Laaksonen johtaa neuvotteluja, johon edustajiston 2024–2025 edustajistoryhmillä on ollut oikeus asettaa kaksi neuvottelijaa.  

Neuvottelutuloksesta ilmoitetaan hakijoille neuvotteluiden päätyttyä. Neuvottelutulos toimii edustajiston päätöskokouksen pohjaehdotuksena.  

Valinta

Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan tiistaina 5.12. ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen siten. Valinnat tapahtuvat ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti.  

Uusi hallitus ja ylioppilaskunnan puheenjohtajisto

Hallituksen puheenjohtaja ja ylioppilaskunnan puheenjohtaja kutsutaan tapaamaan ylioppilaskunnan johtoa torstaina 7.12. Valittua hallitusta perehdytetään tehtäviinsä 8.12.-18.12.2023, jonka jälkeen perehdytykset jatkuvat jälleen 8.1.2024, kun virallinen hallitusvuosi alkaa.  

Valitun ylioppilaskunnan puheenjohtajiston perehdytetään tehtäviinsä 11.12.2023.  

Mikäli perehdytysaikatauluihin tulee muutoksia ennen valintaa, niistä ilmoitetaan edustajistoryhmille ja hakemuksen jättäneille.  

Hakemukset 

Webropol-lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/F2B5F74E6E528C1D 

Lisätietoja hallituksen ja JYYn toiminnasta 

Konsta Tarnanen
Hallituksen puheenjohtaja
konsta.tarnanen@jyy.fi

Teemu Vasama
Toiminnanjohtaja
teemu.vasama@jyy.fi 

Lisätietoja edustajistosta ja valintaprosessista 

Arttu Laaksonen
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja
epj@jyy.fi