JYY tehostaa toimintaansa vähentämällä byrokratiaa liiketoiminnan päätöksenteossa

JYYn organisaatioon kuuluu edunvalvontakoneiston lisäksi massiivinen liiketoiminnan puoli, joka hoitaa JYYn jäsenten eli meidän opiskelijoiden omistamaa kymmenien miljoonien eurojen kiinteistöomaisuutta sekä ravintolaliiketoimintaa. Viime vuosien aikana JYYssä on alettu selkeästi keskittymään siihen, että pelkän omistamisen lisäksi tätä liiketoimintaa olisi hyvä entisestään kehittää ja kasvattaa opiskelijoiden etujen mukaisesti.  Organisaatiouudistuksen tavoitteena on ollut tehostaa ja selkeyttää nimenomaan liiketoiminnan päätöksentekoprosesseja. Hyvänä esimerkkinä tämän uudistuksen tuloksista on vuonna 2019 perustettu JYYn liiketoimintajohtokunta, joka valmistelee kaikki liiketoimintaan liittyvät päätökset sekä toimii päätöksentekijänä pienemmissä investointipäätöksissä.

Päätöksentekovaltaa jaettiin liiketoimintajohtokunnalle ja toimitusjohtajalle

Lähtötilanne on ollut se, että JYYn päätöksenteosta on vastannut käytännössä edustajisto ja hallitus. Tämä ei ole pitkällä tähtäimellä kovin ketterää, tehokasta tai edes tarkoituksenmukaista toimintaa ja niinpä nähtiin tärkeänä, että liiketoiminnan osalta päätöksentekoa tulee saada jaettua myös toimitusjohtajalle ja liiketoimintajohtokunnalle. Esimerkiksi rutiininomaisia päätöksiä on turha viedä edustajistolle tai hallitukselle. Toimitusjohtajalla ja liiketoimintajohtokunnalla on paras tuntuma JYYn liiketoiminnan päivittäiseen tekemiseen ja siksi on hyvä, että he voivat tehdä osan päätöksistä suoraan. Uusien sääntöjen myötä edustajisto päätti jakaa edustajistolla ja hallituksella ollutta valtaa investointien, rekrytointien ja sopimusten osalta. Lisäksi JYYn yhtiökokousedustuskäytänteitä muokkattiin vastaamaan paremmin JYYn tarpeita.

Sääntöuudistukset tehostavat myös edustajiston ja hallituksen toimintaa

JYYn liiketoimintastrategiassa mainitaan, että JYY investoi seuraavaan 10 vuoden aikana 100 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaa sitä, että JYY tekee joka vuosi noin 10 miljoonalla eurolla investointeja ja tähän asti edustajisto on ollut vastuussa oikeastaan kaikista investoinneista. Hallituksen ja toimitusjohtajan rooli on ollut epäselvä sääntöjen osalta ja olemme halunneet osana organisaatiouudistusta selventää näitä päätöksenteon rooleja.

Edustajiston toukokuussa hyväksymät uudet säännöt toteavat, että edustajisto päättää edelleen isoimmista kiinteistöihin liittyvistä päätöksistä, kuten uusien rakennusten rakentamisesta. Tämän lisäksi edustajisto päättää investointiohjelmassa joka vuosi valtuutuksista, joilla se valtuuttaa hallituksen, liiketoimintajohtokunnan ja toimitusjohtajan tekemään ohjelman mukaisia päätöksiä. Tämä tulee helpottamaan kaikkien JYYn toimielinten toimintaa selkeyttäen ja tehostaen päätöksentekoa. On myös tärkeää huomata, että nyt edustajisto pääsee keskittymään isoihin linjoihin sekä periaatekeskusteluihin eikä edustajiston tarvitse kuluttaa arvokasta kokousaikaansa sellaisten päätösten tekemiseen, jotka ovat suurilta osin rutiininomaisia.

Rekrytointien suhteen JYY oli liiketoiminnan osalta tilanteessa, jossa edustajisto valitsi toimitusjohtajan ja hallitus kaikki muut työntekijät. Tämä koettiin hallituksen kannalta ongelmallisena, sillä esimerkiksi vanhempainvapaasijaisen rekrytoinnin käsittely hallitustasolla ei ole tarkoituksenmukaista. Uusissa säännöissä edustajisto valitsee toimitusjohtajan, hallitus valitsee toimitusjohtajan suorat alaiset ja toimitusjohtaja muut liiketoiminnan työntekijät. Hallitus edustaa edelleen työnantajaa kaikissa tilanteissa.

JYYn liiketoiminta jatkaa kehittymistä ja uudistuksia tulee tulevaisuudessakin

JYYn organisaatio kehittyy tällä hetkellä huimaa vauhtia ja vaikka tämä uudistus on nyt tältä osin valmis, kehitystyö jatkuu edelleen. Nyt on tärkeää saada vakiinnutettua nämä päätöksentekoroolit ja tarkastella kuinka toiminta lähtee kulkemaan. JYY investoi noin 10 miljoonaa euroa joka vuosi, mikä tarkoittaa, että organisaatio tulee kokemaan tulevaisuudessakin suuria muutoksia.

Organisaatiouudistuksen yhtenä isona osana on ollut luoda omistajaohjauksen periaatteet joiden tarkoituksena on toimia edustajistolle työkaluna, kun se päättää liiketoiminnan isoista linjoista. Kirjoitimme aiheesta blogitekstin, jossa kerromme tarkemmin JYYn liiketoiminnasta sekä edustajiston linjauksista koskien omistamaamme liiketoimintaa. Pääset tutustumaan blogitekstiin tästä.

Tulemme näkemään jo lähitulevaisuudessa muitakin uudistuksia. Esimerkiksi omistajaohjauksen periaatteissa tehdyn linjauksen mukaan JYYn rahoituspohjaa tulee uudistaa niin, että vapaarahoitteista rakentamista lisätään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että JYY maksaa omalla sekä pankin rahalla uusia kohteitaan tulevaisuudessa, ja se johtaa uusiin yhtiöjärjestelyihin. Tätäkin työtä on jo aloitettu eli pysy mukana ja seuraa miten JYYn organisaatio kehittyy entisestään!

Lisätietoja

Juho Neuvonen
Konserni ja talous
juho.neuvonen@jyy.fi


Tämä blogiteksti on osa useamma blogitekstin sarjaa, joissa käydään läpi JYYn toimintaa ja päätöksentekoa. Muut tähän mennessä ilmestyneet blogitekstit: