JYYn luottamustoimihaku on alkanut

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) on liki 12 000 opiskelijan oma yhteisö, jonka tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etua ja varmistaa se, että jäsenille tuotetaan heidän arjen sujuvoittamiseksi hyödyllisiä palveluja aina Ylioppilaslehti Jylkkäristä ylioppilaskunnan tarjoamiin kulttuuripalveluihin. JYYllä on myös merkittävää liiketoimintaa ja JYY omistaa mm. Kortepohjan ylioppilaskylän, Vehkakujan asunnot sekä Ylioppilastalo Ilokiven ravintoloineen. JYY on siten merkittävä toimija paikallisesti, mutta myös valtakunnallisesti.

Hakuaika JYYn luottamustoimiin on alkanut. Haussa ovat JYYn hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten paikat sekä edustajiston puheenjohtajan (ylioppilaskunnan puheenjohtaja) ja edustajiston varapuheenjohtajan (ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja) tehtävät. Haku kaikkiin luottamustoimiin on käynnissä 13.-30.11.2017.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten tehtävät

Ylioppilaskunnan päivittäisestä ja operatiivisesta päätöksenteosta vastaa JYYn sääntöjen mukaan 8-10 henkinen hallitus, jota johtaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus myös antaa esimerkiksi lausuntoja ja kannanottoja opiskelijoita koskevissa asioissa sekä jakaa järjestöavustuksia ja rekrytoi ylioppilaskunnan työntekijöitä. Hallitukseen on mahdollista hakea seuraaville sektoreille:

 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Hallituksen varapuheenjohtaja, konserni
 • Jylkkäri
 • Järjestöt
 • Kampus Kustannus
 • Kansainväliset asiat
 • Kehitysyhteistyö
 • Korkeakoulupolitiikka
 • Kulttuuri
 • Kuntavaikuttaminen
 • Liikunta
 • Sosiaalipolitiikka
 • Tutorointi
 • Viestintä
 • Ylioppilaskylä
 • Ympäristö
 • Yritysyhteistyö

Hallituksen jäsenillä on yleensä vastuualueenaan 2-3 sektoria. Nykyisen sektorijaon löytää täältä.  Hallituksen jäseneksi hakevien ei tarvitse noudattaa nykyistä sektorijakoa. Vaikka neuvotteluissa lyödään sektorit alustavasti lukkoon, vuoden 2018 hallitus tekee niistä juridisen päätöksen vasta järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa 2018.

Kuvaukset hallitussektoreista löydät täältä.

Vuoden 2017 hallituksen varapuheenjohtaja Bella Forsgrén kertoo videolla, miksi JYYn hallitukseen kannattaa hakea. 

Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan korkeimmasta päätöksenteosta vastaa 41-paikkainen edustajisto, joka kokoontuu tyypillisemmin kerran kuussa päättämään ylioppilaskuntaa koskevista asioista. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja koordinoi ja johtaa edustajiston toimintaa yhdessä ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan kanssa.

Hakuprosessi

Luottamushenkilöhaussa kauden 2018-19 edustajistoryhmät nimeävät vaalien paikkajaon mukaisesti omat ehdokkaansa eri tehtäviin. Kuka vaan voi hakea hallitukseen, ja tähän liittyen saat lisätietoja eri edustajistoryhmiltä.

Luottamustoimiin hakevien tulee toimittaa ansioluettelonsa sekä hakemuksensa ylioppilaskunnan puheenjohtaja Eyüp Yilmazille 30.11.2017 klo 12:00 mennessä sähköpostitse (eyup.e.yilmaz@student.jyu.fi). Hakemus on vapaamuotoinen, mutta sen on sisällytettävä alla esitellyt sisällöt.

Hakemuksen sisältö

Ylioppilaskunnan (edustajiston) puheenjohtajaksi hakevat

Ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Lyhyt esittely hakijasta (max 4-6 riviä)
 2. Miksi sinä olet oikea henkilö ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi?
 3. Esitä 2-3 konkreettista keinoa siitä, miten aiot aktivoida edustajistoa ja sen toimijoita puheenjohtajakaudellasi?
 4. Miten mielestäsi JYYn pitäisi kohottaa vaikuttavuuttaan sekä näkyvyyttään paikallisesti Jyväskylässä?

Lisäksi varaudu valmistelemaan neuvottelutilaisuuteen maksimissaan kolmeminuuttinen puhe, jonka pitäisit Jyväskylän yliopiston lukuvuoden 2018-2019 avajaisissa.

Hallituksen puheenjohtajaksi hakevat

Hallituksen puheenjohtajaksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Lyhyt esittely hakijasta (max 4-6 riviä)
 2. Mikä motivoi sinua hakemaan JYYn hallituksen puheenjohtajaksi?
 3. Miten kuvailisit itseäsi johtajana ja kuinka motivoit tiimiäsi saavuttamaan hallitustyöskentelylle asetetut tavoitteet?
 4. Kerro 2-3 konkreettista asiaa, missä mielestäsi JYYllä olisi parannettavaa ja miten aiot puheenjohtajavuotenasi kääntää nämä JYYlle vahvuudeksi?
 5. Millainen on unelmiesi ylioppilaskunta? Kuvaile unelmiesi ylioppilaskuntaa 2-3 pointilla.

Hallituksen jäseneksi hakevat

Hallituksen jäseneksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin (painota vastauksissa niitä sektoreita, joihin olet hakemassa):

 1. Lyhyt esittely hakijasta (max 4-6 riviä)
 2. Mille sektoreille haet ja esitä maksimissaan kaksi konkreettista asiaa/sektori siitä, mitä uutta aiot tuoda kyseisen sektorin toimintaan hallitusvuotenasi? Ota tässä huomioon JYYn uudistetun strategian teemavuosi; näkyvyys ja brändi vastatessasi kysymykseen.
 3. Mitä JYY menettäisi, jos sinua ei valita hallitukseen?
 4. JYYn hallitusvuotena tulet tekemään niin hallituslaisten kuin muidenkin kanssa paljon yhteistyötä. Miten kuvailisit itseäsi tiimipelaajana ja hallituslaisena?
 5. Mikä vuoden 2018 toimintasuunnitelmaprojekti kiehtoo sinua eniten ja mitä haluat saavuttaa projektin osalta?

Hallitusneuvottelut ja valinta

JYYn hallitusneuvottelut käydään 4.12.2017 klo 17:15 alkaen Ilokivellä. Neuvottelut alkavat kaikille avoimella tilaisuudella, jossa eri luottamustoimiin hakeneet henkilöt haastatellaan.

Lopulliset valinnat tekee neuvottelutuloksen perusteella kaudelle 2018-19 valittu uusi edustajisto. Valinnat tehdään edustajiston järjestäytymiskokouksessa 7.12.2017. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille.

Uuden hallituksen perehdytys alkaa joulukuussa 2017.

Lisätietoja:

Eyüp Yilmaz
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja
eyup.e.yilmaz@student.jyu.fi
+358 44 555 3517