Kannanotto: Rakenteellinen syrjintä poistettava tasa-arvolaista

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tulisi päivittää vastaamaan moderneja arvoja yhdenvertaisesta kohtelusta.

JYYllä on meneillään rekrytointi hallinnon opiskelijaedustajiksi, joiden tehtävänä on edustaa opiskelijoita yliopistomme keskeisissä elimissä. JYY noudattaa rekrytoinnissa ohjesääntöä opiskelijaedustajista sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n tasapuolisuusvelvoitetta. Tasapuolisuusvelvoitetta noudatettaessa tulee ehdokkaalta kysyä sukupuolta, johon ehdokas voi vastata binäärisesti nainen tai mies. Tätä JYY pitää ongelmallisena. 

“JYY kannattaa tasa-arvolakia, mutta pitää akuuttina, että lakia uudelleen tarkastellaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta, jotta estetään nykyisten sukupuolikiintiöiden aiheuttama rakenteellinen syrjintä”, JYYn hallituksen puheenjohtaja Konsta Tarnanen linjaa. 

Binäärisesti määriteltyjen kiintiöiden sijaan tulisi mahdollistaa kaikkien osallistuminen huomioiden sukupuoli-identiteettien moninaisuus, pätevyys ja halukkuus osallistua. Tässä asiassa eduskunnan, maamme korkeimpana päättävänä elimenä, tulisi ottaa vastuu ja päivittää laki vastaamaan moderneja arvoja yhdenvertaisesta kohtelusta pikimmiten. 

JYY edistää yhdenvertaisuuden toteutumista aktiivisesti niin sisäisessä toiminnassaan kuin ulkoisessa vaikuttamisessaan. Yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatiikin meiltä jokaiselta tarkastelua ja toimia. JYY tulee jatkossakin kehittymään yhdenvertaisemmaksi ja pohtii kriittisesti myös omaa toimintaansa. 

JYY on kiitollinen Jyväskylän yliopiston toimista yhdenvertaisuutta kohti. Esiin tuomiamme ongelmia on kuultu. Esimerkiksi kauan toivomamme yliopiston käyttäjätunnusten vaihtaminen on tullut mahdolliseksi. Haastamme JYUn seuraavaksi mahdollistamaan kutsumanimen sekä käyttäjätunnusten vaihtamisen pelkällä omalla ilmoituksella. 

Nyt meneillään olevan Jyväskylän Pride-viikon aikana onkin hyvä hetki ynnätä menneet saavutukset ja osoittaa tahtotila muuttaa tulevaa yhdenvertaiseksi kaikille!

Lisätietoja:

Konsta Tarnanen
Hallituksen puheenjohtaja
hpj(a)jyy.fi
+358 45 137 1964

Karri Kekkonen
Sosiaalipoliittinen asiantuntija
sopo-asiantuntija(a)jyy.fi
+358 50 307 0540