Opiskelija, ole oman elämäsi edunvalvoja

Yksi ylioppilaskunnan tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta opiskelijoiden oikeuksista. Tätä työtä JYYssä tekee edunvalvontasektori, johon kuuluvat niin sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan kuin kansainvälisten asioidekin osaajat. Edunvalvontaa tapahtuu tietenkin myös ainejärjestötasolla: lähtökohtaisesti jokaisella ainejärjestöllä on omat koulutus- ja sosiaalipoliittiset  vastaavansa. JYY tai ainejärjestöjen vastaavat eivät kuitenkaan näe ja kuule kaikkialle, ja siksi olisikin tärkeää, että jokaisessa opiskelijassa asuisi pieni edunvalvoja. JYY kannustaakin kaikkia opiskelijoita mukaan missioomme tehdä opiskelijan maailmasta (tai ainakin opiskelijan Jyväskylästä) parempi paikka olla ja opiskella!

Oman oppiaineen kursseilla esiin tulevat epäkohdat kannattaa viedä tiedoksi ainejärjestön kopovastaaville, joiden tehtävä on viedä palautetta eteenpäin. Heillä on mahdollisuus kehittää opintoja yhteistyössä laitoksen kanssa, joten sitä kannattaa hyödyntää tai lähteä itse ainejärjestöön edunvalvojaksi. Jos taas huomaat, että oppiaineessasi tai ainejärjestössäsi ei oteta kattavasti huomioon yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja esteettömyyttä, voit ottaa yhteyttä järjestösi sosiaalipoliittiseen vastaavaan. JYYn piirissä toimivat myös kaikille avoimet valiokunnat, ja edunvalvonnan asioista voi kuka tahansa tulla kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

JYY edistää opiskelijan oikeuksia ja etuja monella eri tasolla: yksittäisten ongelmien ratkaisijana, opiskelijan etujen ajajana ja ainejärjestöjen sekä päättävien elimien välisenä linkkinä. JYY on ollut mukana selvittelemässä erilaisia kiusaamis- ja häirintätilanteita häirintäyhdyshenkilötoiminnan kautta ja viime vuonna JYY oli mukana vaikuttamassa siihen, että yliopiston kirjastoon saatiin kurssikirjoille pidennetyt laina-ajat opiskelijoille, joilla on lukihäiriö tai muu oppimisvaikeus. JYY kysyi opiskelijoiden mielipiteitä lukuvuoden alkamisajankohdasta ja välitti opiskelijoiden terveiset yliopistolle, jossa toiveita kuunnellen päätettiin aloittaa ensi syksynä uusien opiskelijoiden orientaatio syyskuun puolella. JYY on ollut myös apuna viemässä Corpus ry:n ja monen muun ainejärjestön yhteistä aloitetta sukupuolineutraalista pukuhuonetilasta yliopistolle eteenpäin yliopistolle ja seuraa asian käsittelyä.

JYY haluaa olla tekemässä tätä tärkeää työtä aina vain paremmin ja kattavammin tulevaisuudessakin.Toivommekin, että jokainen jäsenemme tutustuisi opiskelijan oikeuksiin ja löytäisi sisällään asuvan edunvalvojan. Oikeutensa ja velvollisuutensa tunteva opiskelija pystyy tunnistamaan epäkohdat ja tarvittaessa puuttumaan niihin. Jaa meidän tai ainejärjestösi kanssa havaintosi ja ajatuksesi sekä kohtaamasi ongelmat opiskeluun, opiskelijaelämään ja opiskelijoiden oikeuksiin liittyen – viedään ne yhdessä eteenpäin!

JYYn edunvalvontasektori