YTHS–laki uudistuu, mikä muuttuu Jyväskylässä? 

YTHS:n eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön lakiuudistus astuu voimaan 1.1.2021. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt myös ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n palveluiden piiriin. Heidän terveydenhuollostaan on aiemmin vastannut kaupunki.

Jyväskylässä tämä tarkoittaa että Jyväskylän ammattikorkekoulun eli JAMKin tutkinto-opiskelijat sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun eli HUMAKin Jyväskylän toimipisteen opiskelijat jakavat tulevaisuudessa YTHS:n palvelut Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Palveluiden piiriin Jyväskylässä tulee siis noin 8700 opiskelijaa lisää.

Opiskelijamäärän lisääntyessä YTHS Jyväskylä tarvitsee tehdä muutoksia. YTHS Jyväskylän palvelupiste sijaitsee osoitteessa Puistokatu 2. Osoite pysyy jatkossakin samana, mutta toimitilat laajenevat ylempiin kerroksiin. Tällä hetkellä tiloja valmistellaan muutokseen. Myös Jyväskylän toimipisteen henkilöstömäärä tulee lisääntymään suhteuttettuna suroraan asiakasmäärän nousuun.

YTHS tarjoaa opiskelijoille heille kuuluvat terveydenhuoltopalvelut, jotka ovat perus-, mielen- ja suunterveydenhoidon palvelut. Palveluista voit lukea lisää täältä. Näiden lisäksi YTHS tekee arvokasta tutkimustyötä opiskelijoiden terveydestä, sekä tekee yhteisöterveystyötä kampuksilla. YTHS näkyy esimerkiksi yliopiston ja ylioppilaskunnan tapahtumissa, jakaa suoraan tietoa opiskelijoiden terveyteen liittyen, on osana yliopistomme hyvinvointityöryhmiä ja tuo sinne opiskeluterveydenhuollon näkemyksiä opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Eli YTHS tekee myös yliopistoyhteisömme näkökulmasta tärkeää työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Opiskelijoita arveluttaa jonkin verran se, miten YTHS-maksu tulevaisuudessa tullaan suorittamaan. Aikaisemmin YTHS maksu on siis ollut osa ylioppilaskunnan maksua (vuonna 2019 ylioppilaskunnan jäsenmaksu oli 133,5€). Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta on vuonna 2019 ja sitä ennen kuulunut ollut 50% YTHS:n maksua. Tänä vuonna ylioppilaskunnan vuoden mittainen jäsenyys on maksanut 103,5€ ja alhaisempi summa johtuu siitä, että tänä vuonna ylioppilaskunnan jäsenmaksuun kuuluu vain syksyn osuus YTHS:n maksusta. YTHS:n osuus maksusta syksyllä 2020 on ollut 28,00€. Kevään osalta ja tulevaisuudessa Kela tulee itsenäisesti perimään YTHS:n maksun, ilman että maksu on sidottu ylioppilaskunnan jäsenmaksuun. YTHS:n jäsenmaksu on jatkossakin pakollinen opiskelijoille.

YTHS:n maksu on ennen vuotta 2021 rakentunut opiskelijoiden (23%), opiskelijakaupunkien tuesta (14%) ja KELAn osuudesta(63%).  Opiskelijoiden osuus on saatu kokoon ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä peritystä YTHS:n maksusta, sekä maksullisista palveluista, joita ovat olleet erikoislääkärikäynnit (ps. psykiatri) 24€ per kerta ja hammas-/erikoishammaslääkärikäynnit 18€-32€ per kerta, riippuen siihen kuluneista minuuteista. Lain astuttua voimaan tammikuussa 2021 YTHS:n rahoituksen kuvio muuttuu. Opiskelijoiden osuus on edelleen 23% rahoituksesta, joka kerätään kokonaisuudessa Kelan kautta YTHS:n maksulla. Tulevaisuudessa opiskelijoilta ei kerätä enää mitään käyntimaksuja Kelalta. Loppu 77% YTHS:n rahoituksesta tulee valtiolta. Kela maksaa YTHS:lle korvauksen palveluiden tuottamisesta ja seuraa YTHS:n tuottamien palveluiden, toiminnan  ja varojen käyttöä.

Maksuvelvollisia ovat kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet korkeakouluopiskelijat. Opiskelijan tulee hoitaa maksu itsenäisesti Kelan asiointipalvelussa, mikäli opiskelija jättää sen maksamatta tulee maksusta muistutus ja tämän jälkeen Kela perii maksun suoraan opintotuesta, jos opiskelja nostaa opintotukea.

Lue lisää maksun maksamisesta täältä

JYYn sosiaalisektorin yhteystiedot

Karoliina Hollmén
Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava
karoliina.hollmen@jyy.fi 

Juulia Saukkonen 
Sosiaalipoliittinen asiantuntija
sopo-asiantuntija@jyy.fi 
+358 50 307 0540