Opiskelijaedustajat

Ajankohtaista

Yksi (1) jäsen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) Jyväskylän terveyspalveluyksikön johtokuntaan

hakuaika 8.8-3.9.2017

Kaksi (2) varajäsentä yliopistokollegioon

hakuaika 7.8.2017-21.8.2017

Yksi (1) jäsen ja yksi (1) varajäsen liikuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

hakuaika 7.8.2017-21.8.2017

Yksi (1) varajäsen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

hakuaika 7.8.2017-21.8.2017

Yksi (1) varajäsen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

hakuaika 7.8.2017-21.8.2017

Yksi (1) varajäsen avoimen yliopiston johtokuntaan

hakuaika 7.8.2017-21.8.2017

Yksi (1) varajäsen Jyväskylän yliopiston eettiseen toimikuntaan

hakuaika 7.8.2017-21.8.2017

Opiskelijaedustajat

Opiskelijoilla on omat edustajansa yliopiston hallintoelimissä. Lisäksi opiskelijat ovat edustettuina joidenkin muiden opiskelijoihin liittyvien tahojen, kuten Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, hallintoelimissä.

Opiskelijaedustajien valinta on ylioppilaskunnan vastuulla, joskin esimerkiksi ainejärjestöt valitsevat opiskelijaedustajia joihinkin laitostason toimielimiin. JYY ilmoittaa avoimista opiskelijaedustajien paikoista virallisella ilmoitustaulullaan Ylioppilastalolla, sähköpostilistoillaan ja näillä verkkosivuilla. Yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaa ohjaa JYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaohjesääntö. Valinnan ohella JYY kouluttaa opiskelijaedustajia.

Millaista opiskelijaedustajana toimiminen on?

Sanna Surakka, Opiskelijaedustaja:

Missä kaikkialla olet toiminut opiskelijaedustajana?
”Olen kuluvalla toimikaudella varsinaisena jäsenenä yliopiston tasa-arvotoimikunnassa, liikuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa, sekä avoimen yliopiston johtokunnassa. Lisäksi toimin varajäsenenä LIKESin hallituksessa.”

Miksi alun perin lähdit opiskelijaedustajaksi?
”Opiskelijaedustajana pääsee oikeasti vaikuttamaan niin yliopiston kuin yhteistyöorganisaatioiden päätöksiin ja toimintaan. Tämän lisäksi kiinnosti mahdollisuus oppia uutta ja kehittää itseään. Olin myös kuullut muiden opiskelijaedustajina toimineiden hyvistä kokemuksista. Minua kannustettiin hakemaan ja hetken miettimisen jälkeen lähetin ensimmäisen hakemuksen.”

Millainen oli hakuprosessi?
”Haut alkoivat hakulomakkeen täyttämisellä Korpissa. Tämän jälkeen järjestettiin haastattelu, joka toteutettiin vaihtelevasti joko yksilö, ryhmä- tai puhelinhaastatteluna. Tiedot valinnoista tulivat suhteellisen pian haastattelujen jälkeen.”

Onko hallopedityöskentely vastannut mielikuviasi?
”Kyllä, kaikki tehtävät ovat vastanneet omia ennakkokäsityksiäni hyvin. Käsiteltävien asioiden moninaisuus yllätti positiivisesti. Tehtävissä on päässyt osallistumaan niin yksinkertaisempien kuin haasteellistenkin päätösten tekoon. Olen saanut arvokasta kokemusta ja päässyt työskentelemään myös pitkään erilaisissa luottamustehtävissä toimineiden henkilöiden kanssa. Koen, että opiskelijaedustajien näkemykset on huomioitu hyvin.”

Mitä sanoisit ihmiselle, joka pohtii hallopediksi hakemista?
”Mieti mihin haluaisit erityisesti vaikuttaa, tutustu hakemaasi tehtävään huolella ja hae rohkeasti J  Työskentelyyn pääsee nopeasti mukaan, vaikka ei olisikaan aiempaa kokemusta luottamustehtävissä toimimisesta.”

Hallinnon opiskelijaedustajien koulutusmateriaaleja:

Ohessa 1.12.2015 järjestetyn hallinnon opiskelijaedustajien koulutuksen pdf.

Opiskelijaedustajat yliopiston hallinnossa

Yliopistolaissa määrätään, että opiskelijoilla on oltava yliopiston hallinnossa omat edustajansa. Hallinnon opiskelijaedustaja eli halloped on opiskelija, joka edustaa opiskelijoita yliopiston päätöksenteossa. Hallopedien tehtävänä on tuoda päätöksiin opiskelijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka voivat toisinaan olla erilaisia kuin yliopiston henkilökunnalla. Opiskelijaedustajia on kaikilla yliopiston hallinnon tasoilla aina yliopiston korkeimmasta johdosta tiedekunta- ja laitostasolle.

Opiskelijaedustajien ohella yliopiston varsinaisten monijäsenisten hallintoelinten jäseninä on edustajat professoreilta sekä opettajilta, tutkijoilta ja muulta yliopiston henkilökunnalta. Edustajia on näin ollen kaikista kolmesta yliopistoyhteisön ryhmästä, jonka myötä järjestelmä toimii kolmikantaperiaatteen mukaisesti.

Muut opiskelijaedustajat

Varsinaisen yliopistohallinnon opiskelijaedustajien lisäksi ylioppilaskunta valitsee opiskelijaedustajia opiskelijoiden asumiseen, toimeentuloon, ravintoon, terveyteen sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen  liittyviin toimielimiin sekä näitä asioita edistävien säätiöiden toimielimiin.

Hakeminen opiskelijaedustajaksi

Hallinnon opiskelijaedustajan tehtävä on vastuullinen ja tärkeä, mutta useimmiten myös hyvin mielenkiintoinen ja antoisa. Hallopedina toimimisesta saat:

  • kokemusta hallinnollisesti työstä, jota arvostetaan yleisesti akateemisilla työmarkkinoilla,
  • kokouspalkkion toimielimen kokouksista ja
  • opintopisteitä oppiaineestasi riippuen.