Hakukuulutus liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäseniksi kaudelle 2024-2026

Hakukuulutus liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäseniksi kaudelle 2024-2026  

Asetettu nähtäville: 30.1.2024 kello 16.00  

Nähtäville asetti jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Petro Pitkänen  

MUOKATTU 12.2.2024 KLO 9.45: Hakua jatkettu keskiviikkoon 14.2.2024 saakka. (päätöksen tehnyt valmisteluvastuullinen työntekijä jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Petro Pitkänen, Ohjesääntö opiskelijaedustajista 12§)

HAKUKUULUTUS  

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) julistaa haettavaksi seuraavat tehtävät:  

LIIKETOIMINTAJOHTOKUNNAN OPISKELIJAJÄSEN (2 KPL) 2026 PÄÄTTYVÄLLE TOIMIKAUDELLE  

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) etsii kahta opiskelijajäsentä liiketoimintajohtokuntaansa kaksivuotiskaudelle ajalle 1.6.2024–30.4.2026. Opiskelijajäseneksi hakevan tulee olla JYYn jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi ennen haun päättymispäivää. Mikäli tämä ei ole ollut mahdollista, kelpoisuuden edellytyksenä on, että hakija on ennen hakuajan päättymistä toimittanut ylioppilaskunnalle riittävät todisteet ilmoittautumisestaan läsnäolevaksi.  

Liiketoimintajohtokunta on JYYn toimielin, joka koostuu seitsemästä jäsenestä. Jäsenistä neljä on opiskelijajäseniä ja kolme JYYn ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Liiketoimintajohtokunnan jäsenille maksetaan 120 euron kokouspalkkiota.  

Ylioppilaskunnan liiketoiminta on laajaa aina opiskelija-asumisesta vuokrattaviin tiloihin ja kiinteistöhuoltoon – JYY omistaa muun muassa Kortepohjan ylioppilaskylän, Ylioppilastalo Ilokiven sekä Opinkiven. JYY-konsernin taseen loppusumma oli vuonna 2022 n. 114 miljoonaa euroa. Tarkemmin JYYn liiketoiminnasta voi lukea vuoden 2022 vuosikertomuksesta 

Liiketoimintajohtokunta valmistelee ylioppilaskunnan liiketoimintaan liittyvät asiat ja toimii tytäryhtiöiden hallituksena. Ylioppilaskunnalle on tärkeää, että sen jäsenet eli Jyväskylän yliopiston opiskelijat ovat tiiviisti mukana vaikuttamassa JYYn liiketoiminnan tulevaisuuteen.  

Liiketoimintajohtokunta kokoustaa noin kerran kuussa kevät- sekä syyslukukauden aikana ja kokoukset kestävät pääsääntöisesti korkeintaan kaksi ja puoli tuntia. Kokousten välillä aikaa kuluu materiaaleihin perehtymiseen, mutta tehtävää ehtii hoitaa hyvin myös opintojen ohessa.  

Liiketoimintajohtokunta järjestäytyy kesäkuussa ja samalla liiketoimintajohtokunnalle valitaan puheenjohtaja (puheenjohtajan kokouspalkkio 180€/kokous) opiskelijajäsenten keskuudesta.  

Liiketoimintajohtokuntaa tukevat JYYn hallituksen edustaja, talousjohtaja, kiinteistöjohtaja sekä esittelijänä toimitusjohtaja, jotka osallistuvat kokouksiin. Valittavat jäsenet perehdytetään tehtävään.  

Liiketoimintajohtokunnan tehtävät  

Liiketoimintajohtokunta valmistelee ylioppilaskunnan liiketoimintaan liittyvät asiat. Erityisesti liiketoimintajohtokunta käsittelee sijoitustoimintaan, suoraan omistamiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen lainanottoon liittyviä asioita. Viime vuosilta merkittäviä kokonaisuuksia ovat olleet esimerkiksi Kortepohjan ylioppilaskylän peruskorjaushankkeet ja Korttelikylän rakentaminen.  

Valmisteluvastuun ohella liiketoimintajohtokunta päättää suoraan niistä investoinneista, jotka sen vastuulle on investointiohjelmassa asetettu. Lisäksi liiketoimintajohtokunta toimii ylioppilaskunnan kuuden tytäryhtiön hallituksena.  

Liiketoimintajohtokunnan ja erityisesti opiskelijajäsenten tehtävänä on myös pitää huolta siitä, että JYYn edustajiston linjoja noudatetaan liiketoiminnassa ja siihen liittyvissä päätöksissä. Tärkeimpiä liiketoimintaa ohjaavia asiakirjoja ovat seuraavat:  

Tarkemmin liiketoimintajohtokunnan tehtävät on määritelty JYYn hallinto-ohjesäännön 14 §:ssä.  

Millaisia henkilöitä etsimme  

Opiskelijajäseniä valittaessa painotetaan seuraavia asioita:  

  • Motivaatio tehtävän hoitamiseen ja mahdollisuus sitoutua siihen koko kaksivuotiskaudeksi  
  • Rohkeus osallistua aktiivisesti kokouksissa käytävään keskusteluun ja tuoda esiin omia ajatuksia  
  • Halu ja kyky omaksua uusia laajoja kokonaisuuksia  
  • Vuorovaikutus- ja vaikuttamistaidot ja kiinnostus vaikuttamiseen  
  • Kokemus ja osaaminen liittyen liiketoimintaan (kiinteistöt, rakentaminen, sijoittaminen) ja yleisesti JYYn toimintaan  
  • JYYn liiketoiminnan perustuntemus  

Liiketoimintajohtokunta on loistava mahdollisuus päästä tutustumaan konsernitason liiketoimintaan ja vaikuttamaan siihen, millaista JYYn liiketoiminta tulevaisuudessa on. Kannustamme rohkeasti hakemaan tehtävää tieteenalasta, sukupuolesta tai osaamistaustasta riippumatta!  

Tehtävään hakeminen  

Tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi haettava tehtävä, hakijan koko nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedekunta ja tutkinto-ohjelma sekä aiempi kokemus, osaaminen ja motivaatio, jotka hakija toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. Hakemuksen lisäksi pyydämme CV:n tai ansioluettelon, joka voi sisältyä hakemukseen tai jonka voi toimittaa erillisenä tiedostona.

Hakemus toimitetaan hakuajan puitteissa ylioppilaskuntaan jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Petro Pitkäselle, joka tarkastaa hakijoiden hakukelpoisuuden. Hakemus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen petro.pitkanen@jyy.fi. Otsikoi sähköpostisi “Hakemus liiketoimintajohtokunnan jäseneksi”. Hakemukset kuitataan vastaanotetuksi. Hakemukset sekä ansioluettelo anonymisoidaan haun ensimmäisessä vaiheessa nimen, kuvan ja muiden yksilöivien tietojen osalta. 

Erityinen valintatoimikunta kutsuu hakemusten perusteella osan tai kaikki hakijoista yksilöhaastatteluun, jotka pidetään ylioppilastalo Ilokivessä tiistaina 20. ja perjantaina 23.2. Haastattelut järjestetään lähtökohtaisesti läsnäolevana, mutta poikkeustapauksissa myös etäosallistuminen on mahdollista. Haastatteluun kutsuttavilla teetetään pienimuotoinen ennakkotehtävä ennen haastattelua.  

Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajien valinnasta päättää ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan 19.3.2024 erityisen valintatoimikunnan ehdotuksesta.  

Hakuaika tehtävään alkaa ilmoituksen nähtäville asettamisesta ja päättyy maanantaina 12.2.2024 keskiviikkona 14.2.2024 kello 23.59.  

Lisätietoja antavat  

JYYn liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä:  

Timo Lahtinen
JYYn toimitusjohtaja
timo.lahtinen@jyy.fi
+358 44 970 2160  

Haku- ja valintaprosessiin liittyvissä kysymyksissä:  

Siiri Kettunen
Ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja ja erityisen valintatoimikunnan puheenjohtaja
siiri.kettunen@jyy.fi