Ylioppilaskunta kestävän kehityksen edistäjänä

Viime vuosina ilmastonmuutoskeskustelu on ottanut tuulta alleen, minkä lisäksi kestävä kehitys on noussut laajemminkin ajankohtaiseksi teemaksi. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030 ja Pariisin ilmastosopimuksen lämpötilan nousun rajaaminen 1,5 asteeseen ovat suuren joukon tiedossa ja niiden eteen työskentelee valtioiden ja suuryritysten lisäksi suuri joukko niin tutkijoita kuin kansalaisjärjestöjen vapaaehtoisia. JYYn asema keskustelussa on mielenkiintoinen, sillä ilmastonmuutoksen torjunta vaikuttaa tämän päivän opiskelijoiden koko elämään.

Ilmastonmuutoksen torjunta on nykyisen opiskelijasukupolven tulevaisuuden kannalta tärkeä kysymys, joka tulee vaikuttamaan koulutukseen, työelämään ja yhteisöjen toimintaan. Yliopistomme opiskelijat siirtyvät yhteiskunnan kannalta merkittäviin rooleihin johtajiksi, tutkijoiksi, opettajiksi ja asiantuntijoiksi. Näissä tehtävissä on tärkeää tuntea vastuullisuuden periaatteet ja ymmärtää niiden arvo. Tämä tulee näkymään kaikkialla työelämässä, jossa kestävyyden ja vastuullisuuden periaatteiden ymmärrystä arvostetaan merkittävänä työelämätaitona. Yhteisöiltä odotetaan kestävää toimintaa, myös yliopistolta ja ylioppilaskunnalta itseltään.

JYY edustaa opiskelijoita yliopiston kestävä ja vastuullinen yliopisto -kehittämisryhmässä nostaen esiin tärkeitä kestävyyden ja vastuullisuuden teemoja opiskelijoiden näkökulmasta. Yliopisto on juuri muun muassa aloittanut hiilijalanjälkensä laskemisen aivan JYYn kintereillä. Koulutuksen kehittämisryhmässä ja opetussuunnitelmatyössä puolestaan nostetaan opiskelijoina esiin kestävän kehityksen tärkeyttä tutkinto- ja oppimistavoitteiden peruskivissä irrallisten, valinnaisten kokonaisuuksien sijaan. Yhdessä ylioppilaskunnan kanssa yliopisto edistää Reilua Kauppaa aktiivisesti on saanut Reilun Kaupan korkeakoulun arvonimen.

JYYn strategian mukaisista neljästä arvosta yksi on vastuullisuus, mikä läpileikkaa kaikkea ylioppilaskunnan toimintaa. Tänä vuonna ajankohtaista on JYYn oman hiilijalanjäljen laskeminen ja tavoitteiden määrittäminen sen pienentämiseksi. Ilmastotiekartasta on kerrottu erillisissä blogikirjoituksissa Ilmastokestävyyden tiekartta ja JYY selvittää hiilijalanjälkensä. Perinteistä kehitysyhteistyötä tehdään keräämällä varoja kehitysyhteistyöprojektien tukemiseen. Esimerkiksi lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä olevalla vapaaehtoisella kehy-maksulla ja Ilokiven ravintolassa myytävillä kehy-lounaslipuilla voi helposti lahjoittaa tukemaamme Nepal-hankkeeseen, joka edistää nuorten naisten mahdollisuuksia korkeakoulutukseen.

Kestävän kehityksen teemat näkyvät vahvasti JYYn omissa yhteisöissä, kuten valiokunnissa ja JYYn piirissä toimivissa järjestöissä. Teemojen parissa pääsee työskentelemään JYYn kehitysyhteistyövaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa, minkä lisäksi monissa järjestöissä, kuten Jyväskylän YK-yhdistyksessä tai AIESECissa voi tehdä vapaaehtoistyötä aiheen parissa. Suurin osa aine- ja harrastejärjestöistä ovat tehneet Reilun Kaupan sitoumuksen ja toteuttavat myös omia kehitysyhteistyö- tai hyväntekeväisyystempauksia esimerkiksi haalarimerkkien myynnin yhteydessä. Reilun kaupan viikolla ja JYYn kestävän kehityksen viikoilla teemat näkyvät erityisesti myös JYYn viestinnässä ja tapahtumissa.

Vuonna 2020 kestävän kehityksen teemaviikot järjestetään lokakuun viimeisillä viikoilla. Ensimmäisen viikon ohjelma järjestetään yhteistyössä kansainvälisen FORTHEM-lyhytliikkuvuusprojektin kanssa, jolloin käsitellään erityisesti ilmastonmuutosta ja ympäristöä Euroopan Unionissa. Kestävän kehityksen viikoilla käsitellään yksilön matkaa vastuullisuuteen ruoan, kulutuksen ja luonnon näkökulmista. Viikkojen tavoitteena on tuoda tietoa helposti saataville ja tarjota mahdollisuutta oppia lisää mielenkiintoisista aiheista. Kuulemme viikoilla asiantuntijoiden näkemyksiä yksilön vaikutuksista ilmastoon ja opiskelijoiden ajatuksia kestävän kehityksen tärkeydestä. Viikoilla tarjoamme mahdollisuuden opetella korjaamaan ja uudelleenkäyttämään erilaisia tuotteita ja kannustamme tarkastelemaan lähiluonnon monimuotoisuutta. Tiedot näistä ja monista muista viikkojen tapahtumista ja tempauksista löytyvät kekeviikkojen päivittyviltä nettisivuilta.

Josefiina Hukari
JYYn kestävän kehityksen viikkojen koordinaattori

Jenni Heikkilä
JYYn hallituksen jäsen, vastuualueena kestävä kehitys