Tutorkoulutus ja tutoriksi hakeminen

Opiskelijatutorit eli pienryhmäohjaajat

Opiskelijatutor on uudelle opiskelijalle erittäin tärkeä henkilö. Opiskelijaelämä on ihmisen elämänkulussa tärkeä vaihe, jossa tutorin vastuullisena tehtävänä on toimia oppaana. Tutor opastaa, ohjaa, auttaa ja tukee uutta opiskelijaa uudessa elämänvaiheessa. Syksyn aikana tutorit organisoivat ohjaamalleen pienryhmälle pienryhmätapaamisia, joissa eri tavoin käsitellään opintojen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Opiskelijatutorit ovat tärkeitä myöskin yliopiston näkökulmasta. Yliopiston ohjauksen kokonaisuudessa tutor sijoittuu lähimmäksi uuttaa opiskelijaa kaikista ohjausta antavista tahoista. Tutorit tekevät yhteistyötä esimerkiksi ainelaitoksen henkilökunnan kanssa ja saattavat pienryhmänsä monenlaisten opiskelijalle tärkeiden tahojen pitämiin infotilaisuuksiin.

Tutorkoulutus Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa tutoroinnilla on vuosien perinteet ja tutoreiden asema tunnustetaan yleisesti hyvin tärkeäksi uusien opiskelijoiden perehdytyksessä. Tutorointi järjestetään yliopistossamme pienryhmäohjauksena, jossa opiskelijatutorit ohjaavat noin 10-15 uuden opiskelijan ryhmiä. Vastuullista tehtävää ei tarvitse suorittaa pelkän elämänkokemuksen turvin, vaan tutoriksi ryhtyville tarjotaan opiskelijaryhmän ohjaamiseen valmistavaa koulutusta. Tutoreiden koulutuksen on jo vuosien ajan järjestänyt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta.

JYYn tutorkoulutuksen keskeisiä osioita ovat keväällä järjestettävä viikonloppuleiri ja syksyllä ennen uusien opiskelijoiden tuloa järjestettävä koulutuspäivä. Kesän aikana tutoreiden tulee täyttää kesätehtävä, jossa tarkoituksena on kerrata tutorointiasioita ennen syyslukukauden alkua.  Koulutus jatkuu syksyllä lyhyempien tapaamisten merkeissä. Jokaisen tutorina toimivan odotetaan osallistuvan tutorkoulutukseen.

Liikuntatutorit

Liikuntatutor on tutor, jonka tehtävänkuvaan kuuluu muun tutoroinnin lisäksi uusien opiskelijoiden tutustuttaminen erilaisiin liikuntamuotoihin, -lajeihin, ja -palveluihin. Liikuntatutor vastaa tietyn fuksijoukon tutustuttamisesta liikuntatarjontaan esimerkiksi lähtemällä liikkumaan fuksi(e)n kanssa esimerkiksi yliopistoliikunnan ohjatuille tunneille tai vaikkapa hölkkäämään metsämaisemiin. Myös erilaisten pienimuotoisten liikuntatempausten järjestäminen fuksiporukoille on suositeltavaa. Liikuntatutorin toiminnan tavoitteena on kasvattaa, kannustaa ja tutustuttaa fuksit liikunnalliseen opiskelijaelämään heti opintopolun alusta lähtien.

Liikuntatutoreita haetaan lukuvuodelle 2015-2016 vähintään yksi joka laitokselle. Liikuntatutor saa tehtävästään palkkioksi korkeakoululiikunnan lukuvuoden 2015-2016 liikuntatarran, Kortepohjan kuntosalin kuntosalikortin sekä liikuntatutor -haalarimerkin. Lue lisää liikuntatutoriksi hakemisesta täältä.

Tutoriksi hakeminen

Haluatko tutoriksi?

Infot tutoroinnista kiinnostuneille ovat ke 18.2. klo 12 M130 ja to 19.2. klo 12 AgAud2.

Opiskelijatutoreiden, eli pienryhmäohjaajien, tehtävänä on perehdyttää uudet opiskelijat opintoihin ja opiskelijaelämään. Tutorina toimimisesta saa arvokasta kokemusta, uusia ystäviä, opintopisteitä ja rahapalkkion. Tutoreiden koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY.

Laitokset valitsevat tutorit hakijoiden joukosta. Hakuaika on 9.2.-1.3.2015

Yliopiston verkkosivuilta löytyy ohjeet hakijoille.