Opiskelijan näkökulmien ja visioiden tulee näkyä ja kuulua yliopistolla. Opiskelijoiden näkökulma voi unohtua päätöksenteosta, ellei opiskelijat ole sitä kertomassa. Hallinnon opiskelijaedustaja (eli halloped) on osa edustuksellista demokratiaa yliopistolla ja edustaa sekä itseään että opiskelijatovereitaan yliopiston päätöksenteossa.

Suomalainen yliopistolaitos perustuu ajatukselle akateemisesta yhteisöstä, jonka muodostavat professorit, yliopiston henkilökunta ja opiskelijat. Nämä kolme ryhmää johtavat yliopistoa edustuksellisesti eri toimielimissä. Näin varmistetaan, että akateeminen yhteisö käyttää kaikkea osaamistaan päätöksenteossaan.

Hallopedina pääsee tutustumaan suuren tieteellisen laitoksen johtoon. Tehtävä on mielenkiintoinen ja vastuullinen. Kokous- ja neuvottelutaitojen lisäksi hallopedina voi oppia monenlaisista hallinnollisista asioista ja esimerkiksi laadunhallinnasta, henkilöstöasioista ja opetuksen kehittämistyöstä. Tehtävässä pääsee myös avartamaan omaa käsitystä opiskelijoiden edusta.

Millaista opiskelijaedustajana toimiminen on?

Sanna Surakka, Opiskelijaedustaja:

Missä kaikkialla olet toiminut opiskelijaedustajana?
”Olen kuluvalla toimikaudella varsinaisena jäsenenä yliopiston tasa-arvotoimikunnassa, liikuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa, sekä avoimen yliopiston johtokunnassa. Lisäksi toimin varajäsenenä LIKESin hallituksessa.”

Miksi alun perin lähdit opiskelijaedustajaksi?
”Opiskelijaedustajana pääsee oikeasti vaikuttamaan niin yliopiston kuin yhteistyöorganisaatioiden päätöksiin ja toimintaan. Tämän lisäksi kiinnosti mahdollisuus oppia uutta ja kehittää itseään. Olin myös kuullut muiden opiskelijaedustajina toimineiden hyvistä kokemuksista. Minua kannustettiin hakemaan ja hetken miettimisen jälkeen lähetin ensimmäisen hakemuksen.”

Millainen oli hakuprosessi?
”Haut alkoivat hakulomakkeen täyttämisellä Korpissa. Tämän jälkeen järjestettiin haastattelu, joka toteutettiin vaihtelevasti joko yksilö, ryhmä- tai puhelinhaastatteluna. Tiedot valinnoista tulivat suhteellisen pian haastattelujen jälkeen.”

Onko hallopedityöskentely vastannut mielikuviasi?
”Kyllä, kaikki tehtävät ovat vastanneet omia ennakkokäsityksiäni hyvin. Käsiteltävien asioiden moninaisuus yllätti positiivisesti. Tehtävissä on päässyt osallistumaan niin yksinkertaisempien kuin haasteellistenkin päätösten tekoon. Olen saanut arvokasta kokemusta ja päässyt työskentelemään myös pitkään erilaisissa luottamustehtävissä toimineiden henkilöiden kanssa. Koen, että opiskelijaedustajien näkemykset on huomioitu hyvin.”

Mitä sanoisit ihmiselle, joka pohtii hallopediksi hakemista?
”Mieti mihin haluaisit erityisesti vaikuttaa, tutustu hakemaasi tehtävään huolella ja hae rohkeasti. Työskentelyyn pääsee nopeasti mukaan, vaikka ei olisikaan aiempaa kokemusta luottamustehtävissä toimimisesta.”