Jäsenmaksu ja opiskelijakortti

Jokaisen yliopisto-opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon jokaisen lukuvuoden alussa. Uudet opiskelijat ottavat paikkansa vastaan ja ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden mukaisesti. Opintojaan jatkavat perustutkinto-opiskelijat saavat ilmoittautumisohjeet sähköpostiinsa. Opintojaan jatkavalle perustutkinto-opiskelijalle jäsenmaksun maksaminen ja ilmoittautuminen tarkoittavat käytännössä samaa asiaa.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan pääsääntöisesti 2.5.-31.7.2017. Alta löydät karkeat ohjeet jäsenmaksun maksamiseen ja tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta löydät yliopiston sivuilta. Sieltä löytyvät esim. kevätlukukauden 2018 jäsenmaksuohjeet.

Jyväskylän yliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat maksavat JYYn jäsenmaksun joko koko lukuvuodeksi tai lukukaudeksi kerrallaan. Todisteeksi jäsenyydestä opiskelijat tilaavat opiskelijakortin, johon liimataan kortin voimassolon todistava lukuvuosi- tai lukukausitarra. Opiskelija voi hankkia myös sähköisen opiskelijakortin. Jäsenmaksun maksettuaan perustutkinto-opiskelija on oikeutettu muun muassa opiskelijahintaisiin aterioihin, joukkoliikenteen alennuksiin ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin, Frankin nettialennuksia unohtamatta.

Vaihto-opiskelijoille JYYn jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenmaksun maksamalla he saavat käyttöönsä kaikki opiskelijaedut, oikeuden käyttää YTHS:n palveluita sekä mahdollisuuden asua ylioppilaskylässä.

Jatko-opiskelijoillekin JYYn jäsenyys on vapaaehtoinen. Heille jäsenmaksu on pienempi, koska he eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, ja eroja on myös muissa opiskelijaeduissa. Frankin nettialennukset ovat kuitenkin jatko-opiskelijoillekin samat. Ylioppilaskylässä asuminen edellyttää jäsenmaksun maksamista jatko-opiskelijoiltakin.

Jäsenmaksut lukuvuonna 2017-2018

Perustutkinto-opiskelijat

Maksun suuruus JYYn osuus YTHS:n osuus
Koko lukuvuosi 2017-2018 130,50e  76,50e  54,00e
Syyslukukausi 2017 75,00e  48,00e  27,00e
Kevätlukukausi 2018 77,00e  50,00e  27,00e

Jos olet uusi opiskelija, tulee lisäksi maksettavaksi opiskelijakortti 15,10 €/30,10€. Tilauksen pääset tekemään täällä.

Jatko-opiskelijat

Maksun suuruus JYYn osuus YTHS:n osuus
Koko lukuvuosi 2017-2018 66,00e  66,00e
Syyslukukausi 2017 44,00e  44,00e
Kevätlukukausi 2018 44,00e  44,00e

Perustutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen koko lukuvuodelle

2.5. – 31.7. välisenä aikana on kaksi tapaa ilmoittautua (maksupäivä on ratkaiseva, eräpv ma 31.7., kuitin ehtii toimittaa myöhemminkin):

 • Ilmoittautuminen perustutkinto-oikeuksiin tehdään OILI-ilmoittautumispalvelussa osoitteessa https://oili.csc.fi/continuing-students/.
 • Jos jatkava perustutkinto-opiskelija saa uuden perustutkinto-oikeuden, tulee hänen ilmoittautua uuden opiskelijan ilmoittautumisohjeiden mukaisesti ko. uuteen opiskeluoikeuteen.
 • Mikäli läsnä olevaksi ilmoittautuva opiskelija ei jostain syystä voi ilmoittautua OILI-ilmoittautumispalvelussa (esim. käyttäjätunnus ei ole voimassa tai opiskelijalla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia), voi hän ilmoittautua
  • maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun (ks. Maksut-kohta alla) Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tilille FI30 1581 3000 0339 35, BIC/SWIFT: NDEAFIHH, viitenumerolla 07922 ja
  • toimittamalla kuitin maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta (verkkopankista tulostettu kopio riittää) opiskelijapalveluihin joko itse tuomalla, sähköpostitse opiskelijapalvelut@jyu.fi (liitä viestiin koko nimesi ja syntymäaikasi, ei henkilötunnusta) tai postitse os. Jyväskylän yliopisto, Opiskelijapalvelut, PL 35 (T), 40014 Jyväskylän yliopisto. Tämän jälkeen ilmoittautuminen kirjataan opiskelijarekisteriin.
  • Mikäli haet tarran opiskelijakorttiin heti maksettuasi, varaudu esittämään kuitti maksustasi (tai näyttämään näkymä verkkopankista esim. älylaitteella).

HUOM! Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat ilmoittautumisohjeet löydät yliopiston nettisivuilta.

JYYn vapaaehtoiset lisämaksut

Vapaaehtoiset maksut maksetaan jäsenmaksun yhteydessä lisäämällä maksettavaan summaan yksi tai useampi näistä summista:

 • Ylioppilaslehden tilaus kotiin 9 €
  Ilmoita maksuviestissä osoitteesi ja mainitse Jylkkärin tilaus.
  Lue lisää
 • Kehitysyhteistyömaksu 4,50 € / 9,50 €
  JYYn kyläyhteisöjen voimaannuttamishanke Intiassa
  Lue lisää
 • Kehitysyhteistyömaksu 6,50 €
  SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet Mongoliassa, Guatemalassa ja Mosambikissa
  Lue lisää

Jäsenmaksun palautus ja YTHS-osuuden hyvitys

Jos olet maksanut jäsenmaksun samana lukukautena useampaan ylioppilaskuntaan, voit anoa YTHS:n maksuosuuden palautusta siitä ylioppilaskunnasta, johon olet maksunut jäsenmaksun viimeisenä. Syyslukukaudelta tai koko lukuvuodelta anomus on jätettävä viimeistään 30.9. ja kevätlukukaudelta viimeistään 31.1. Tämän jälkeen YTHS:n maksuosuutta ei voida palauttaa.

Jos anot palautusta JYYltä, palautusanomus on toimitettava määräaikaan mennessä ylioppilaskunnan keskustoimistoon (Keskussairaalantie 2, 40600 JKL) ja siihen tulee liittää mukaan tositteet molemmista jäsenmaksuista. Jos maksut on maksettu samana päivänä, on mukaan liitettävä tosite esim. tilitapahtumista.

Jäsenmaksun palautusta voi anoa takaisin myös opiskelija, joka on esim. maksanut virheellisen summan tai valmistunut ennen kevätlukukauden alkua. Mikäli jäsenmaksua anoo takaisin opinto-oikeuden päättymisen vuoksi, tulee aina palauttaa myös lukuvuositarra.

Huomaathan, ettei anomusta voi jättää sähköisesti.

Opiskelijakortti

Opiskelija tarvitsee opiskelijakortin, jotta hän voi todistaa olevansa opiskelija. Kun olet maksanut jäsenmaksun, tilaa korttisi netistä. Kortin hinta on 15,10 €/30,10 €.

Kannattaa tutustua myös Frankin uuteen opiskelijakorttisovellukseen.

Opiskelijakortilla opiskelijat todistavat olevansa oikeutettuja opiskelija-alennuksiin, YTHS:n palveluihin ja muihin etuihin. Kortin voimassaolon todistaa lukuvuositarra, jonka saa vuosittain jäsenmaksun maksamisen jälkeen JYYn keskustoimistolta, Keskussairaalantie 2, 40600 JKL tai yliopiston opiskelijapalveluista (T-rakennus, 2. krs).

Jatko-opiskelijat

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaneet jatko-opiskelijat voivat myös tilata opiskelijakortin. Kaikki JYYn jäsenilleen tarjoamat neuvonta- ja muut palvelut kuuluvat myös jatko-opiskelijoille. Jatko-opiskelijat eivät kuitenkaan ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksiin eivätkä Kelan ateriatukeen.

JYYn lounasravintola Ilokivi myy jatko-opiskelijakortilla aterian alennettuun hintaan ja myös muissa opiskelijaravintoloissa on samankaltaisia jatko-opiskelija-alennuksia. Frankin palveluun rekisteröityneet jatko-opiskelijat ovat oikeutettuja myös Frankin nettialennuksiin.

Lisää tietoja löytä osiosta Jatko-opiskelijalle.