JYY tukee kehitysyhteistyötä Aurora Borealis ry:n ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta. JYYn kehitysyhteistyötä voi tukea ostamalla kehy-lounaslippuja Ilokiven lounasravintolasta tai maksamalla JYYn vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun jäsenmaksun yhteydessä.

Tähän tärkeään työhön voi tulla mukaan jokainen halukas opiskelija! Suunnittelemme myös muita kehitysyhteistyöprojekteja, jotta JYY voi jatkossakin olla mukana luomassa oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Keräykset


Aurora Borealis ry:n Academic Sponsorship Program Nepalissa

JYY tukee jyväskyläläisen kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealis ry:n tekemää työtä Nepalin Loo Nivan kylässä paikallisten nuorten koulunkäynnin edistämiseksi. Koulutus on avain hyvään tulevaisuuteen, mutta monella nepalilaisella nuorella ei siihen kuitenkaan ole varaa.

Voit tukea hanketta maksamalla vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun jäsenmaksun yhteydessä OILI-järjestälmässä tai ostamalla kehy-lounaslippuja Ilokiven ravintolasta.

Rahankeräysluvan tiedot:

Aurora Borealis ry
Keräysluvan numero: RA/2020/836
Toimeenpanoaika ja -alue: Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimialue, toistaiseksi voimassa alkaen 1.9.2020

Lue lisää hankkeesta

SYL:n kehitysyhteistyö

SYL on vuosikymmeniä tukenut kehitysyhteistyöllään koulutusta ja opiskelijoita. Lisäksi SYL lisää tietoa globaalikysymyksistä Suomessa. Kehitysyhteistyö tukee SYL:n toiminnan ydinperiaatteita: yhdenvertaisuutta, kansainvälisyyttä ja sivistystä. SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita koordinoi eri ylioppilaskuntien edustajistasta koostuva kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta KENKKU.

JYY järjestää SYL:lle pienkeräyksen jäsenmaksun yhteydessä OILI-järjestälmässä.

Ensisijainen käyttötarkoitus
Kerättävien varojen ensisijainen käyttötarkoitus SYL:n Vammaisten opiskelijoiden voimaannuttaminen ja valtavirtaistaminen korkeakoulutuksessa Etiopiassa (EMPOWER) – hanke.

Toissijainen käyttötarkoitus
Mikäli EMPOWER hanke pitäisi keskeyttää, voitaisiin vuoden 2020 varoja ohjata SYL:n kehityspolitiikan asiantuntijan palkkaan uusien hankkeiden suunnittelutyön osalta. Vuoden 2020 alussa laaditiin hanketukihakemus Guatemalaan paikallisten korkeakouluopiskelijoiden demokratiakasvatuksen edistämiseksi vuosina 2021-22 sekä Sambian korkeakoulutuksen inklusiivisuuden edistämiseksi ja vammaisten opiskelijoiden voimaannuttamiseksi vuosille 2021-24. Lisäksi vuoden 2020 aikana laaditaan yhteistyössä kiinnostuneiden suomalaisten ylioppilaskuntien kanssa hankehakemus globaalikasvatushanketta varten vuosille 2021-22. Hankkeen sisällöt tarkentuvat suunnitteluprosessin aikana, mutta päätavoite on lisätä yliopistoopiskelijoiden ymmärrystä globaaleista kysymyksistä.

Pienkeräyksen tiedot:

Pienkeräys ei ole tällä hetkellä voimassa.

Voit myös osallistua SYL:n kehitysyhteistyötoimintaan lahjoittamalla vapaavalintaisen summan SYL:n rahankeräystilille. Lahjoittaminen onnistuu täällä.

Lue lisää SYL:n kehitysyhteistyöstä ja EMPOWER-hankkeesta

Intia-hanke

Intia-hanke on JYYn edellinen, nyt jo päättynyt, kehitysyhteistyöhanke yhdessä Bal Rashmi Society (BRS) kanssa. Bijoliyin kyläyhteisöiden voimaantumishanke kesti vuodesta 2010 vuoteen 2017. Projektin kohteena olivat yhteisöjen naiset, nuoret ja lapset, joiden kautta pyritään voimaannuttamaan koko kylää.

Voit lukea Intia-hankkeen sivuilta mitä kaikkea projektin aikana tehtiin ja millaisilla keinoilla kyläyhteisöjä hankkeen aikana autettiin.

Lue lisää Intia-hankkeesta

Reilu kauppa


Reilun kaupan korkeakoulu on Reilun kaupan edistämisyhdistys ry:n myöntämä arvonimi, joka kertoo korkeakoulun eettisestä vastuullisuudesta ja toimimisesta kestävän kehityksen mukaisesti. Jyväskylän yliopisto on ollut reilun kaupan korkeakoulu vuodesta 2014. Jyväskylän yliopisto on saanut kiitosta erityisesti siitä, kuinka laajasti kampuksen ravintolat ovat ottaneet Reilun kaupan tuotteita valikoimiinsa. Erityisesti kahvin ja tofun määrä on ollut ravintoloiden hankinnoissa ilahduttavan suuri.

Reilun kaupan järjestelmä takaa oikeudenmukaisen korvauksen tuottajille ja pyrkii vähentämään köyhyyttä kaupan avulla. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Reilun kaupan lisätuloilla mahdollistetaan yhteisöä kehittäviä hankkeita, kuten koulujen ja terveyskeskusten rakentamista.

Lue lisää Reilusta kaupasta yliopistossa